You are currently viewing כיצד לבחור תמהיל משכנתא?

כיצד לבחור תמהיל משכנתא?

מהו תמהיל משכנתא?

הרכב ההלוואות , אשר מהן בנויה המשכנתא נקרא תמהיל משכנתא. משכנתא יכולה להיות מורכבת מהלוואה אחת או ממספר הלוואות, כאשר סך כל ההלוואות יהיה זהה לסכום המשכנתא כולה. ניתן לחלק את ההלוואות, כך שבכל אחת מהן יהיה סכום אחר וכן לפרוס כל אחת מהן לתקופת החזר שונה. נושא המשכנתא הפך לאחרונה לחשוב ביותר בעקבות מחירי נדלן בארץ.

שלושת הפרמטרים העיקריים לקביעת תמהיל משכנתא

  • בחירת מסלולי המשכנתא שישולבו בתמהיל
  • קביעת הסכום המתאים ביותר בכל הלוואה שנבחרה
  • החלטה לאיזה מספר שנים לפרוס את מסלולי המשכנתא שנבחרו, עם הסכומים השונים.

איך תבחרו תמהיל משכנתא מנצח?

על-מנת לבנות תמהיל משכנתא נכון, אשר יתאים עבורכם, יש לבחון באופן מעמיק את הדברים הבאים:

  • לימדו מהם המאפיינים העיקריים של כל מסלולי המשכנתא הקיימים בבנקים, תוך הבנה מעמיקה של יתרונותיהם וחסרונותיהם של כל המסלולים. הבנה זו היא הכרחית לצורך בחירת תמהיל המשכנתא באופן הנכון עבורכם.
  • בדקו מהן הריביות שניתן לקבל בכל אחד מהמסלולים השונים. יש לקחת בחשבון את גובה הריביות ולשקלל מול שאר הנתונים והמאפיינים של כל מסלול.
  • החליטו מהו גובה ההחזר החודשי ההתחלתי וכן הצפי להחזרים החודשיים בעתיד, בהתאם ללוח הסילוקין של מסלול המשכנתא. החזר חודשי הינו מרכיב אינדיבידואלי, שעשוי להשתנות ממשפחה למשפחה. לעולם אין להסתמך על המלצה כלשהי שניתנה בעבור מישהו אחר. זה קרוב לוודאי לא יתאים גם לכם. יש לבחון בקפידה את כל הגורמים לפני החלטה על סכום החזר המשכנתא שלכם. בין  גורמים אלה, מאזן ההכנסות מול הוצאות של משק הבית שלכם, הוצאות גדולות הצפויות בעתיד, הכנסות חד פעמיות (לדוגמה קרנות השתלמות עתידיות, פיקדונות, נכסים אחרים שימכרו, ירושות, כספי פיצויים וכו').
  • מהי מגמת השינוי הצפויה בריביות ובאינפלציה במסלולים השונים. היות ומשכנתא היא הלוואה הניתנת למשך שנים רבות, שינויים בריבית עשויים להשפיע באופן ישיר על תשלומי המשכנתא לבנק. כמו כן, במסלולים צמודי המדד יש להתחשב גם בשינויי האינפלציה הצפויים בעתיד.

מדוע בחירת תמהיל המשכנתא מהווה את החלק החשוב ביותר בתכנון המשכנתא שלכם?

בניית תמהיל המשכנתא מחייבת הבנה מקדימה מעמיקה של צרכיכם ואופי התנהלותכם הכלכלית. רק לאחר מכן ניתן יהיה לבנות תמהיל משכנתא, אשר יתאים לכם ויאפשר לכם עמידה קלה יותר בהחזרים החודשיים ושיבטיח את רווחתכם הכלכלית. בנייה נכונה של תמהיל המשכנתא שלכם לאחר ניתוח מעמיק של הנתונים, יביאו לחיסכון עצום בסך החזרי המשכנתא שלכם לבנק.

לתיאום פגישת ייעוץ

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

יועץ משכנתאות – כן מה שחשבתם

יועץ משכנתאות – כן מה שחשבתם רבים מרוכשי הדירות, אשר מגיעים לפקיד המשכנתאות בבנק, נתקלים לראשונה במושגים שונים, שאינם מוכרים