You are currently viewing כל מה שאתם צריכים לדעת אודות עמלות פירעון מוקדם במשכנתא

כל מה שאתם צריכים לדעת אודות עמלות פירעון מוקדם במשכנתא

מהי עמלת פירעון מוקדם?

העמלה הנגבית על-ידי הבנק עקב החזרת הלוואה לפני מועד סיומה נקראת עמלת פירעון מוקדם. כאשר מדובר במשכנתא, עמלת פירעון מוקדם יכולה, לעיתים קרובות, להגיע לסכומים גדולים מאוד, עד-כדי שפעולת הפירעון המוקדם כלל אינה כדאית. עמלה זו נקראת גם עמלת היוון.

מדוע הבנקים מחייבים תשלום עמלת פירעון מוקדם?

היות ובנקים הינם גוף השואף להיות כמה שיותר רווחי, כאשר תחול ירידה בריבית על המשכנתאות בהשוואה לתקופה קודמת, ייתכן ולווים רבים יפנו לבנק כדי למחזר את המשכנתא או חלק ממנה ובכך לשפר את תנאי הריבית. היות ולבנק היו מלכתחילה ציפיות להרוויח ריבית מסוימת, הוא עשוי להפסיד כתוצאה מאותן פעולות מיחזור או מהפירעון המוקדם. על-מנת למזער את הנזק לבנק במצב כזה, תיגבה מאותם לקוחות עמלת פירעון מוקדם.

איך מחשבים עמלת פירעון מוקדם?

עמלת פירעון מוקדם תחושב על-פי גודל השינוי בריבית, בעוד הריבית הניתנת למשכנתאות חדשות תהיה נמוכה יותר מזו שניתנה במשכנתא המקורית שנלקחה לפני זמן מה. ככל שפער זה יהיה גדול יותר, כך תהיה עמלת פירעון גבוהה יותר.

כיצד תשפיע עמלת פירעון מוקדם על המשכנתא החדשה שתיקחו?

היות ועמלת פירעון מוקדם יכולה להגיע לסכומים ניכרים בעת מיחזור משכנתא או פירעון שלה, בעת לקיחת משכנתא חדשה יש להביא בחשבון עובדה זו. אם רוצים להימנע, ככל שניתן מעמלה כזו בעתיד, חשוב לתכנן את הרכב המשכנתא ותמהיל המשכנתא באופן שישלב את המסלולים הנכונים, כך, שלמשל, במידה ותהיה ירידת ריביות בעתיד או שצפוי פירעון מוקדם עתידי, ניתן יהיה כבר מיום תכנון המשכנתא החדשה, להקטין את הסיכויים שתשלמו עמלת פירעון מוקדם בעתיד.

מתי לא תחול עמלת פירעון מוקדם?

במידה והריבית שלקחתם במשכנתא נותרה ללא שינוי או שהיא עלתה, לא תחול בדרך-כלל עמלת פירעון מוקדם. כמו כן, קיימים בבנק מסלולי משכנתא, בהם לא תחול עמלת פרעון מוקדם בכל מקרה, אולם לצד יתרון זה ישנם חסרונות שונים בבחירת מסלולים אלה.

האם כשיש עמלת פירעון מוקדם לא כדאי יהיה למחזר את המשכנתא כולה?

משכנתא שתוכננה היטב עוד לפני שניתנה, תכלול בתוכה מגוון מסלולים שהותאמו פרטנית לאותם לווים. לכן, ניתן יהיה לפרוע סכום כלשהו ממסלול אחד או מכמה מסלולים שונים, בהם לא תחול עמלה ולהימנע מלפרוע מסלולים בהם תהיה עמלת פירעון מוקדם משמעותית. במידה והמשכנתא כולה נלקחה במסלולים בהם חלה עמלת פירעון מוקדם, יש לקחת זאת בחשבון ולבדוק היטב את כדאיות המיחזור או הפירעון המוקדם של המשכנתא.

לתיאום פגישת ייעוץ

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

יועץ משכנתאות – כן מה שחשבתם

יועץ משכנתאות – כן מה שחשבתם רבים מרוכשי הדירות, אשר מגיעים לפקיד המשכנתאות בבנק, נתקלים לראשונה במושגים שונים, שאינם מוכרים

האם כדאי לקחת יועץ משכנתאות?

האם כדאי לקחת יועץ משכנתאות? במהלך העשור האחרון, הצליח שוק הנדל"ן התוסס בישראל לשבור שיאים, בכך שמחירי הדירות האמירו לשחקים